Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNC Selskaps-, handels- og konkurranserett
LNCB Forretningsjus
LNCC Overholdelse av regelverk
LNCD Selskapsrett
LNCE Handelsregistrering: lov og rett
Her: foretaksregisteret
LNCF Kompaniskap og samarbeidslov
LNCG Endringslov, endring av foretaksform
LNCH Konkurranserett og antitrustlovgivning
LNCJ Kontraktsrett
LNCK Lovbrudd i bedrifter og næringsliv
LNCL Agenturloven
LNCN Anskaffelsesloven
LNCQ Bygg- og anlegg: lov og rett
LNCR Energi og naturressurser: lov og rett

versjonsdetaljer