Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se også
1.4
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNA Rettssystemer
LNB Privatrett
LNC Selskaps-, handels- og konkurranserett
LND Konstitusjonell rett og forvaltningsrett
LNE Forvaltningsrett: handel
LNF Strafferett: prosedyre og lovbrudd
LNH Sysselsettingsloven og arbeidsrett
LNJ Underholdning og media: lov og rett
LNK Miljø, transport og planlegging: lov og rett
LNL Jus: legater, stiftelser, fond
LNM Familierett
LNP Bank- og finansrett
LNQ IT og kommunikasjon: lover og regler
Her: Postregelverket. Se også LNCB2 Ehandelsloven
LNR Immaterialrett (åndsrett)
LNS Tingsrett
Se også LNKW Plan- og bygningsloven
LNT Helse- og sosialrett
LNU Lovgivning om skatt og avgifter
LNV Erstatningsrett, skader og kompensasjon
Her: tort og svie. Se også LNAC14 Skade og erstatning
LNW Jus: testamenter, tinglysninger, arverett
LNX Offentlig rett 1.2
LNZ Primære rettskilder
Use with: other L* codes for identifying sources and type of Law
1.4

versjonsdetaljer