Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LN Lover vedrørende særskilte jurisdiksjoner og juridiske områder
Ved bruk av LN*-koder, tildel også kvalifikatorer for geografi for å indikere jurisdiksjon der det er hensiktsmessig
LNA Juridiske systemer
LNB Privatrett
LNC Selskaps-, handels- og konkurranserett
LND Konstitusjonell rett og forvaltningsrett
LNE Forvaltningsrett: handel
LNF Strafferett: prosedyre og lovbrudd
LNH Sysselsettingsloven og arbeidsrett
LNJ Underholdning og media: lov og rett
LNK Miljø, transport og planlegging: lov og rett
LNL Jus: legater, stiftelser, fond
LNM Familierett
LNP Bank- og finansrett
LNQ IT og kommunikasjon: lover og regler
Her: Postregelverket. Se også LNCB2 E-handelsloven
LNR Immaterialrett (åndsrett)
LNS Tingsrett
Se også LNKW Plan- og bygningsloven
LNT Helse- og sosialrett
LNU Lovgivning om skatt og avgifter
LNV Erstatningsrett, skader og kompensasjon
Her: tort og svie. Se også LNAC14 Skade og erstatning
LNW Jus: testamenter, tinglysninger, arverett
LNX Offentlig rett 1.2
LNZ Primære rettskilder
Brukes med andre L*-koder for å angi rettskilder og rettsområder
1.4

versjonsdetaljer