Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus 1.4
LB Internasjonal rett
LBD Internasjonal rett: transport, kommunikasjon og handel
LBDA Internasjonal rett, transport: verdensrommet og romfart
LBDK Internasjonal rett: transnasjonal handel og internasjonal kjøpsrett
LBDM Internasjonal rett, transport og handel: sjørett
Her: jus vedrørende frakt, last, forsikring, sjørøveri etc. om det gjelder kommersielle organisasjoner og ikke suverene stater. Se også LBBK Folkerett: havrett, LNCB5 Shipping: lov og rett
LBDT Internasjonal rett: kommunikasjon, telekommunikasjon og media

versjonsdetaljer