Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LB Internasjonal rett
LBB Folkerett
LBBK Folkerett: havrett
Her: lover vedrørende maritime grenser, ressurser etc. slik det påvirker suverene stater. Se også LBDM Internasjonal rett, transport og handel: sjørett, LNCB5 Shipping: lov og rett

versjonsdetaljer