Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LB Internasjonal rett
LBB Folkerett
LBBC Folkerett: traktater og andre kilder
LBBD Folkerett: eksterritorialrett
Her: diplomatisk immunitet
LBBF Folkerett: jurisdiksjon og immunitet
LBBJ Folkerett: territorium og stat
LBBK Folkerett: havrett
Her: lover vedrørende maritime grenser, ressurser etc. slik det påvirker suverene stater. Se også LBDM Internasjonal rett, transport og handel: sjørett, LNCB5 Shipping: lov og rett
LBBL Folkerett: helse
LBBM Folkerett: økonomi og handel
LBBP Folkerett: miljø
LBBQ Folkerett: administrasjon
LBBR Folkerett: menneskerettigheter
Class here: substantive rights and inalienable rights in International Law
1.4
LBBS Folkerett: humanitære lover
Her: flyktningrett, krigens rett
LBBU Folkerett: internasjonale organisasjoner og institusjoner
LBBV Folkerett: staters og andre organers ansvar
LBBZ Folkerett: strafferett

versjonsdetaljer