Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
LB Internasjonal rett
LBB Folkerett
LBBC Folkerett: traktater og andre kilder
LBBD Folkerett: eksterritorialrett
Her: diplomatisk immunitet
LBBF Folkerett: jurisdiksjon og immunitet
LBBJ Folkerett: territorium og stat
LBBK Folkerett: havrett
Her: lover vedrørende maritime grenser, ressurser etc. slik det påvirker suverene stater. Se også LBDM Internasjonal rett, transport og handel: sjørett, LNCB5 Shipping: lov og rett
LBBL Folkerett: helse
LBBM Folkerett: økonomi og handel
LBBP Folkerett: miljø
LBBQ Folkerett: administrasjon
LBBR Folkerett: menneskerettigheter
LBBS Folkerett: humanitære lover
Her: flyktningrett, krigens rett
LBBU Folkerett: internasjonale organisasjoner og institusjoner
LBBV Folkerett: staters og andre organers ansvar
LBBZ Folkerett: strafferett

versjonsdetaljer