Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Use all L* codes for: academic, professional or specialist titles only. DO NOT USE: code ‘L’ itself, but select specific categories from section L*. The L* section is not meant to reflect any particular legal system and many titles will need at least two codes to create the appropriate category. Use all L* codes with: PLACE 1* Qualifiers to indicate jurisdiction (especially with LN* codes), plus other qualifiers as appropriate. Prefer: VS* codes for more general adult titles. Se også
1.4
LB Internasjonal rett
LBB Folkerett
LBD Internasjonal rett: transport, kommunikasjon og handel
LBG Internasjonal privatrett og rettskonflikter
LBH Internasjonal rett: internasjonale konflikter og sivilprosess
LBJ Internasjonal rett: immaterialrett
Her: åndsrett, opphavsrett, patentrett
LBK Internasjonal rett: idrett
LBL Folkerettslige rapporter

versjonsdetaljer