Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LB Internasjonal rett
LBB Folkerett
LBD Internasjonal rett: transport, kommunikasjon og handel
LBG Internasjonal privatrett og rettskonflikter
LBH Internasjonal rett: internasjonale konflikter og sivilprosess
LBJ Internasjonal rett: immaterialrett
Her: åndsrett, opphavsrett, patentrett
LBK Internasjonal rett: idrett
LBL Folkerettslige rapporter

versjonsdetaljer