Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LA Rettsvitenskap
LAF Rettssystemer
Brukes for bøker om ulike rettssystemer eller for å angi at en lov er fra et bestemt rettssystem. LAF*-koder brukes med andre L*-koder og kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig, for å angi type rettssystem, rettsområde og jurisdiksjon
1.4
LAFC Rettssystemer: common law
Her: det engelske rettssystemet og rettssystemer som bygger på denne
LAFD Rettssystemer: privatrett
Brukes for bøker om rettssystemer eller sivilrettslige systemer som er basert på ei lovsamling eller juridiske regler. Se også LAFR Rettssystemer: romerrett
1.4
LAFF Rettssystemer: sedvanerett
Brukes for bøker om rettssystemer eller juridiske systemer som helt eller delvis er basert på sedvane
1.4
LAFG Rettssystemer: blandingssystemer
Brukes for bøker om rettssystemer eller juridiske systemer som er basert på mer enn et rettssystem
1.4
LAFR Rettssystemer: romerrett
LAFS Rettssystemer: islamsk lov
Se også LW Sharia
LAFT Rettssystemer: jødisk lov
LAFX Rettssystemer: kirkerett (kanonisk rett)

versjonsdetaljer