Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
L Jus
Bruk L*-koder kun for akademiske utgivelser og utgivelser for profesjonsmarkedet. IKKE BRUK koden ‘L’ alene, men velg spesifikke kategorier fra L*. L* er ikke ment å gjenspeile et spesielt juridisk system, og mange utgivelser vil trenge minst to koder for å angi innholdet korrekt. Bruk kvalifikatorer for sted for å angi jurisdiksjon (spesielt når det gjelder LN*-koder), pluss andre kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Foretrekk VS*-koder for utgivelser for allmennmarkedet. Se også
1.4
LA Rettsvitenskap
LAB Rettsmetoder, -teori og -filosofi
LAF Rettssystemer
Brukes for bøker om ulike rettssystemer eller for å angi at en lov er fra et bestemt rettssystem. LAF*-koder brukes med andre L*-koder og kvalifikatorer for sted der det er hensiktsmessig, for å angi type rettssystem, rettsområde og jurisdiksjon
1.4
LAM Komparativ rett
LAQ Lov og samfunn, rettssosiologi
LAR Juridiske aspekter ved kriminologi
LAS Juridisk kompetanse og praksis
LAT Juridiske yrker
Se også LNAL Juridiske systemer: regulering av juridiske profesjoner
LAY Anvendt jus i andre yrker og fagområder
Se også VSD Lover, statsborgerskap og rettigheter for den vanlige person
LAZ Rettshistorie

versjonsdetaljer