Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNT Media-, underholdning-, informasjons og kommunikasjonsnæringer
Her: reklamebransjen; presse, trykkerier, post og telekommunikasjonsnæringer etc. Se også GTC Kommunikasjonsstudier, JBCT Medievitenskap
1.3
KNTF Musikkbransjen
Her: platebransjen og konsertarrangører, musikkdistribusjon
1.1

versjonsdetaljer