Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNT Media-, underholdnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringer
Her: reklamebransjen; presse, trykkerier, post og telekommunikasjonsnæringer etc. Se også GTC Kommunikasjonsstudier, JBCT Medievitenskap
1.3
KNTC Film-, TV- og radiobransjen
Brukes for bøker om bransjer, selskaper og teknologi i tilknytning til TV, kino, video, radio, podkast og lyd, inkludert strømmetjenester
1.1 1.4

versjonsdetaljer