Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse 1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNT Media-, underholdning-, informasjons og kommunikasjonsnæringer
Her: reklamebransjen; presse, trykkerier, post og telekommunikasjonsnæringer etc. Se også GTC Kommunikasjonsstudier, JBCT Medievitenskap
1.3
KNTC Film-, TV- og radiobransjen
Her: videobransjen
1.1 1.4
KNTF Musikkbransjen
Her: platebransjen og konsertarrangører, musikkdistribusjon
1.1 1.4
KNTP Forlagsbransje og journalistikk 1.2
KNTR Printing and reprographic industries
Class here: printed packaging and labelling industries
1.4
KNTV Data- og TV-spillbransjen
Her: interaktiv underholdeningsbransje
1.3
KNTX IT-bransjen
Her: bransjer som jobber med informasjonsteknologi og teknologi. Se også KJE E-handel: forretningsmessige aspekter
1.3

versjonsdetaljer