Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNS Servicenæringer
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen
1.3
KNSG Servicenæringer og turisme
Her: hotellbransjen, hotelledelse, temaparker, treningssentre, sports- og aktivitetsbaserte tilbud. Se også TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen, WT* Reiser og ferie og dens underkategorier
1.3 1.4

versjonsdetaljer