Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNP Detaljhandel og grossistnæringer
Her: distribusjon, varehus. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/ bransjeperspektiv. Se også KJMV9 Distribusjons- og logistikkledelse
1.3

versjonsdetaljer