Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KND Produksjonsindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TDP* Andre produksjonsteknologier og dens underkategorier
1.3
KNDR Kjøretøyindustri
Her: bilindustri, skipsbygging, luftfartsbransjen. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TR* Transportteknologi og -næringer og dens underkategorier
1.3

versjonsdetaljer