Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KND Produksjonsindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TDP* Andre produksjonsteknologier og dens underkategorier
1.3
KNDR Produksjon av kjøretøy og transportmidler
Her: bilindustri, skipsbygging, transportmidler for luftfart og jernbane. Brukes for bøker som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Brukes med WG*-koder for angi type kjøretøy eller transportmiddel der det er hensiktsmessig. Se også TR* Transportteknologi og -næringer og dens underkategorier
1.3 1.4

versjonsdetaljer