Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNB Energiindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TH* Energiteknologi og -teknikk og dens underkategorier
1.3
KNBL Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft
Her: offentlige og private kraftselskaper, selskap som produserer atomkraft etc. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også THY* Energi, kraftproduksjon, -distribusjon, og -lagring og dens underkategorier
1.3
KNBP Olje-, petroleums- og gassnæringer
Her: hydraulisk oppsprekking. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også RBGL Ressursgeologi, TDCF Drivstoff og petrokjemikaler
1.3 1.4
KNBT Alternativ og fornybar energi
Brukes for verk om industri som produserer fornybar energi (vannkraft, vindkraft, solenergi, bølgekraft etc.) fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også THV Alternative og fornybare energikilder og teknologier
1.3
KNBW Vann- og avløpsverk
Her: offentlige og private selskaper som leverer tjenester innen drikkevann og avløpsvann. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TQSR Avfallshåndtering og -deponering, TQSW Vannforsyning og -behandling
1.3

versjonsdetaljer