Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNA Landbruks- og primærnæringer
Brukes for generelle verk om disse næringene, hvor det ikke fins egne koder. Se også KCVD Landbruksøkonomi
1.3
KNAC Landbruk og matproduksjon
Brukes for titler om landbruks- og matproduksjonssektoren fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TV* Landbruk og havbruk og dens underkategorier
1.3
KNAF Fiskeri og relaterte næringer
Her: hvalfangst. Se også TVT Akvakultur og fiskeoppdrett: praksis og teknikker
1.3
KNAL Skogbruk
Brukes for titler om skogbruksnæringa eller industri som skaper, forvalter, bruker, konserverer og reparerer skog og lignende ressurser. Se også TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikker, TDPJ Tømmer og treforedling
1.3
KNAT Utvinningsindustri
Her: gruvedrift, boring, mudring, bergverksdrift. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TTU Gruveteknologi- og teknikk, RBGL Ressursgeologi
1.3

versjonsdetaljer