Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNA Landbruks- og primærnæringer
Brukes for generelle verk om disse næringene, hvor det ikke fins egne koder. Se også KCVD Landbruksøkonomi
1.3
KNAC Landbruk og matproduksjon
Brukes for titler om landbruks- og matproduksjonssektoren fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TV* Landbruk og havbruk og dens underkategorier
1.3
KNAF Fiskeri og relaterte næringer
Her: hvalfangst. Se også TVT Akvakultur og fiskeoppdrett: praksis og teknikker
1.3
KNAL Skogbruk
Brukes for titler om skogbruksnæringa eller industri som skaper, forvalter, bruker, konserverer og reparerer skog og lignende ressurser. Se også TDPJ Tømmer og treforedling, TVR Skogbruk og skogkultur: praksis og teknikker
1.3
KNAT Utvinningsindustri
Her: gruvedrift, boring, mudring, bergverksdrift. Brukes for verk som tar for seg disse næringene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også RBGL Ressursgeologi, TTU Gruveteknologi- og teknikk
1.3

versjonsdetaljer