Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KN Industri og næringsliv
Bruk KN*-koder på verk som tar for seg hele bransjer/næringer, eller som ser på enkeltaspekter ved disse fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNA Landbruks- og primærnæringer
Brukes for generelle verk om disse næringene, hvor det ikke fins egne koder. Se også KCVD Landbruksøkonomi
1.3
KNB Energiindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TH* Energiteknologi og -teknikk og dens underkategorier
1.3
KND Produksjonsindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TDP* Andre produksjonsteknologier og dens underkategorier
1.3
KNG Transportnæringer
Her: alle transportnæringer; vei, shipping, jernbane, luftfart etc. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Bruk med WG*-koder for å angi hvilken type kjøretøy det er snakk om der det er hensiktsmessig. Se også KNDR Produksjon av kjøretøy og transportmidler, TR* Transportteknologi og -næringer og dens underkategorier, WG* Transport og dens underkategorier
1.3
KNJ Bygg-, anleggs- og tungindustri
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri- /nærings-/bransjeperspektiv
1.3
KNP Detaljhandel og grossistnæringer
Her: distribusjon, varehus. Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/ bransjeperspektiv. Se også KJMV9 Distribusjons- og logistikkledelse
1.3
KNS Servicenæringer
Brukes for verk som tar for seg disse bransjene fra et industri-/nærings-/bransjeperspektiv. Se også TTVC Hotell-, serverings- og restaurantbransjen
1.3
KNT Media-, underholdnings-, informasjons og kommunikasjonsnæringer
Her: reklamebransjen; presse, trykkerier, post og telekommunikasjonsnæringer etc. Se også GTC Kommunikasjonsstudier, JBCT Medievitenskap
1.3
KNV Offentlige tjenester og offentlig sektor
Se også JPP Offentlig administrasjon
KNX Arbeidsforhold, helse og sikkerhet
Her: fagforeninger, streik, meklinger, arbeidsmiljø, HMS etc. Brukes for alle typer arbeidsplasser, ikke spesifikt produksjon og tungindustri
1.3

versjonsdetaljer