Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KJ Næringsvirksomhet og ledelse
Bruk KJ*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Foretrekk VS*-koder for praktiske råd til allmennmarkedet
KJV Eierskap og selskapsformer
KJVB Overtagelser, fusjoner og oppkjøp
KJVD Privatisering
KJVF Franchiser
KJVG Multinasjonale selskap
KJVN Offentlig eierskap/ nasjonalisering
KJVP Monopol
KJVS Småbedrifter og selvstendig næringsdrivende
Her: enkeltmannsforetak, det å starte og drive sin egen bedrift, frilansere
1.4
KJVT Utkontraktering og innkontraktering
Brukes for bøker som handler om å bruke eksterne eller interne leverandører og ressurser
1.4
KJVV Fellesforetak
Her: forretningspartnerskap, virksomhetssamarbeid
1.4
KJVW Ansatteierskap og kooperativer
KJVX Ideelle organisasjoner

versjonsdetaljer