Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KJ Næringsvirksomhet og ledelse
Bruk KJ*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Foretrekk VS*-koder for praktiske råd til allmennmarkedet
KJM Ledelse og ledelsesteknikker
Se også VSC Råd om karriere og oppnåelse av suksess
KJMV Ledelse innen spesifikke områder
KJMV1 Budsjettering og økonomistyring
KJMV2 Personal- og HR-ledelse
Se også VSC Råd om karriere og oppnåelse av suksess
KJMV4 Forvaltning av eiendom og anlegg
Her: forvaltning av fysiske eiendeler og eiendommer
1.4
KJMV5 Produksjons- og kvalitetsledelse
KJMV6 Forsknings- og utviklingsledelse
KJMV7 Salgs- og markedsføringsledelse
Se også KJS Salg og markedsføring
KJMV8 Innkjøpsledelse
KJMV9 Distribusjons- og logistikkledelse
Se også KNP Detaljhandel og grossistnæringer

versjonsdetaljer