Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KJ Næringsvirksomhet og ledelse
Bruk KJ*-koder for lærebøker for profesjonsmarkedet og høyere utdanning. Foretrekk VS*-koder for praktiske råd til allmennmarkedet
KJB Næringslivsstudier
KJC Forretningsstrategi
KJD Innovasjon i næringslivet
Brukes for bøker om effekten av ny teknologi i næringslivet, strategier og innovasjon. Se også KJH Entreprenørskap
1.4
KJE E-handel: forretningsmessige aspekter
Her: elektronisk handel, netthandel. Brukes for bøker som handler om å kjøpe og selge varer og tjenester på internett og overføring av penger og data for å kunne utføre disse transaksjonene. Se også KJSG Digital markedsføring
1.4
KJF Konkurranse i næringslivet
KJG Etikk og sosialt ansvar i næringslivet
KJH Entreprenørskap
KJJ Næringslivet og miljøet. «Grønne» tilnærminger til forretninger
KJK Internasjonal næringsvirksomhet
KJL Konsulenttjenester og tilskudd til bedrifter
Her: det å få eller gi råd om å drive en bedrift, inkludert det å skaffe tilskudd, subsidier, forskningsfinansiering
1.3
KJM Ledelse og ledelsesteknikker
Se også VSC Råd om karriere og oppnåelse av suksess
KJN Næringslivsforhandlinger
KJP Kommunikasjon og presentasjon i næringslivet
KJQ Matematikk for økonomer og forretningssystemer
KJR Eierstyring og selskapsledelse: styrer og direktørers rolle og ansvar
Her: roller og ansvar for generalforsamling, styre, direktører etc. Se også KJG Etikk og sosialt ansvar i næringslivet
1.1
KJS Salg og markedsføring
Her: salgsteknikker. Se også KJMV7 Salgs- og markedsføringsledelse
1.4
KJT Operasjonsanalyse
Se også PBW Anvendt matematikk
KJU Organisasjonsteori og organisasjonsutvikling
Her: endringsledelse i organisasjoner
1.3
KJV Eierskap og selskapsformer
KJW Kontor og arbeidsplass
KJZ Spesifikke selskapers historie / bedriftshistorie
Se også NHTK Industrialisering og industrihistorie

versjonsdetaljer