Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KC Økonomi
KCS Økonomiske systemer og strukturer
Her: verk om systemer som f.eks. overgangsøkonomi, tradisjonell økonomi, deltagerøkonomi, bytteøkonomi, gaveøkonomi etc.
1.3
KCSA Kapitalisme
Her: markedsøkonomi, fritt marked, nyliberal økonomi, bedriftskapitalisme, merkantilisme etc. Brukes for bøker som ser på kapitalisme som en økonomisk modell
1.3 1.4
KCSD Blandingsøkonomi
Her: sosial markedsøkonomi, velferdsøkonomi, sosialkorporativisme, statsstøttet kapitalisme etc.
1.3 1.4
KCSG Planøkonomi
Her: sentralstyrte økonomiske systemer, kommandoøkonomi
1.3
KCST Sirkulærøkonomi
Brukes for bøker om modeller for sirkulærøkonomi som tar utgangspunkt i reparasjon, gjenbruk og redesign av produkter, og modeller for bærekraftig økonomi
1.4

versjonsdetaljer