Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KC Økonomi
KCL Internasjonal økonomi
Class here: international finance. Se også RGCM Økonomisk geografi
1.3
KCLT Internasjonal handel
Her: internasjonale handelsavtaler, frihandel og proteksjonisme, tariffer og kvoter, subsidier, dumping, forhandlinger. Se også KCCD Innenlands handel
1.3 1.4

versjonsdetaljer