Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KC Økonomi
KCC Mikroøkonomi
Her: innenrikshandel; forbrukeraktivitet, handelsavtaler etc.
1.4
KCCD Innenlands handel
Her: grossister, detalj- og varehandel. Brukes for bøker om handel med produkter produsert i et land, innenfor dette landets grenser. Se også KCLT Internasjonal handel
1.4

versjonsdetaljer