Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
KC Økonomi
KCA Økonomisk teori og filosofi
Inkluderer økonomifagets historie. Tildel også kvalifikator for tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.2
KCB Makroøkonomi
KCC Mikroøkonomi
Her: innenrikshandel; forbrukeraktivitet, handelsavtaler etc.
KCD Næringsøkonomi
KCF Arbeidsmarkedsøkonomi
Her: lønnspolitikk, grunninntekt. Se også JBFC Fattigdom og utrygghet
1.3
KCG Økonomisk vekst
KCH Økonometri og økonomisk statistikk
KCJ Økonomiske prognoser
KCK Adferdsøkonomi
KCL Internasjonal økonomi
Class here: international finance. Se også RGCM Økonomisk geografi
1.3
KCM Utviklingsøkonomi og vekstøkonomier
Se også GTP Utviklingsstudier
KCP Politisk økonomi
Her: sosialøkonomi
KCS Økonomiske systemer og strukturer
Her: verk om systemer som f.eks. overgangsøkonomi, tradisjonell økonomi, deltagerøkonomi, bytteøkonomi, gaveøkonomi etc.
1.3
KCV Spesifikke sektorers økonomi
KCX Økonomiske og finansielle kriser og katastrofer
KCY Populærøkonomi
Her: bøker for allmennmarkedet
KCZ Økonomisk historie
Brukes med NH*-koder og/eller kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljer