Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
K Økonomi, finans, næringsliv og ledelse
Bruk K*-koder både for bøker for høyere utdanning og profesjonsmarkedet, og for bøker for allmennmarkedet, men se også VS*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Bruk alle K*-koder med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
KC Økonomi
KCA Økonomisk teori og filosofi
Inkluderer økonomifagets historie. Tildel også kvalifikator for tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.2
KCB Makroøkonomi
KCC Mikroøkonomi
Her: innenrikshandel; forbrukeraktivitet, handelsavtaler etc.
1.4
KCD Næringsøkonomi
KCF Arbeidsmarkedsøkonomi
Her: lønnspolitikk, grunninntekt. Se også JBFC Fattigdom og utrygghet
1.3
KCG Økonomisk vekst
KCH Økonometri og økonomisk statistikk
KCJ Økonomiske prognoser
KCK Adferdsøkonomi
KCL Internasjonal økonomi
Class here: international finance. Se også RGCM Økonomisk geografi
1.3
KCM Utviklingsøkonomi og vekstøkonomier
Se også GTP Utviklingsstudier
KCP Politisk økonomi
Her: sosialøkonomi
KCS Økonomiske systemer og strukturer
Her: verk om systemer som f.eks. overgangsøkonomi, tradisjonell økonomi, deltagerøkonomi, bytteøkonomi, gaveøkonomi etc.
1.3
KCV Spesifikke sektorers økonomi
KCX Økonomiske og finansielle kriser og katastrofer
KCY Populærøkonomi
Her: bøker for allmennmarkedet
KCZ Økonomisk historie
Brukes med NH*-koder og/eller kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.3

versjonsdetaljer