Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JW Krigføring og forsvar
JWC Militære styrker og sektorer
JWCD Landstyrker og krigføring
JWCG Ureglementerte styrker, geriljastyrker og krigføring
Her: væpnede motstandsgrupper, opprørere, fremmedkrigere. Brukes for bøker om ikke-militære styrker som kjemper for politiske, økonomiske, ideologiske eller religiøse grunner. Brukes med NHW*-koder og kvalifikatorer for geografi og tidsperiode der det er hensiktsmessig
1.4
JWCK Sjøstyrker og krigføring
Her: marinen. Se også NHTM Maritim historie
JWCM Luftstyrker og krigføring
JWCS Spesial- og elitestyrker

versjonsdetaljer