Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap 1.4
JW Krigføring og forsvar
JWA Krigsteori og militærvitenskap 1.4
JWC Militære styrker og sektorer
JWJ Militæradministrasjon
Her: personalsaker, disiplin, anskaffelser, finansiering etc.
JWK Militær- og forsvarsstrategi
Her: militærtaktikk, sivilforsvar
1.4
JWL Krigs- og forsvarsoperasjoner
Se også NHW* Militærhistorie og dens underkategorier
JWM Våpen og utstyr
Brukes med kode fra JWC for å indikere sektor. Se også WCK Militæreffekter, våpen og rustninger
JWT Militære institusjoner, minnesmerker
Her: regimenter, uniformer, insignier, minnesmerker, krigskirkegårder etc. Se også WCK Militæreffekter, våpen og rustninger, AMG Arkitektur: offentlige bygninger
1.4
JWX Andre krigsførings- og forsvarspørsmål

versjonsdetaljer