Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JW Krigføring og forsvar
JWA Krigsteori og militærvitenskap
Brukes med RG*-koder for bøker om militær geografi
1.4
JWC Militære styrker og sektorer
JWJ Militæradministrasjon
Her: personalsaker, disiplin, anskaffelser, finansiering etc.
JWK Militær- og forsvarsstrategi
Her: militærtaktikk, sivilforsvar, nasjonal sikkerhet
1.4
JWL Krigs- og forsvarsoperasjoner
Se også NHW* Militærhistorie og dens underkategorier
JWM Våpen og utstyr
Brukes med kode fra JWC for å indikere sektor. Se også WCK Militæreffekter, våpen og rustninger
JWT Militære institusjoner
Her: regimenter, minnesmerker, minnetavler, krigskirkegårder, kommandosentre, forsvarsverker, krigsskoler, organisasjoner for veteraner etc. Se også AMG Arkitektur: offentlige bygninger, nærings- og industribygg, WCK Militæreffekter, våpen og rustninger
1.4
JWX Andre krigførings- og forsvarsspørsmål
Se også TTM Militærteknikk

versjonsdetaljer