Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JP Politikk og regjering
JPV Politisk kontroll og frihet
Her: politisk propaganda
JPVR Politisk undertrykkelse og forfølgelse
JPVR1 Politisk bortføring, fengsling, ‘forsvinning’ og attentat
Brukes for bøker om bortføringer, fengsling eller drap som utføres som politisk undertrykkelse, ‘de forsvunne’ i ulike samfunn, søking etter forsvunne personer etc. Brukes med LBBR eller LNDC for juridiske aspekter eller NH*-koder for historisk materiale. Se også
1.4

versjonsdetaljer