Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap 1.4
JP Politikk og regjering
JPV Politisk kontroll og frihet
Her: politisk propaganda
JPVH Menneskerettigheter og borgerrettigheter
Her: ytrings-, informasjons- og religionsfrihet; landrettigheter etc. Se også LNDC Jus: Menneskerettigheter og borgerrettigheter

versjonsdetaljer