Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JP Politikk og regjering
JPF Politiske ideologier og bevegelser
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPFN Nasjonalisme
Her: etnisk nasjonalisme, nasjonalistiske eller nativistiske bevegelser. Brukes med NH*-koder for historisk behandling av emnet, og med kvalifikatorer fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4
JPFN2 Pannasjonalisme
Brukes for bøker om ulike former for nasjonalisme som går utover tanken om nasjonalstaten, men som søker å skape en pannasjonal identitet, basert på et gitt sett fellesnevnere. Brukes med NH*-koder for historisk behandling av emnet, og med kvalifikatorer fra 5* der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljer