Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JP Politikk og regjering
JPF Politiske ideologier og bevegelser
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPFA Grønn ideologi / økopolitikk / økologisme
Her: grønn politisk tenkning, grønne organisasjoner og bevegelser, miljøaktivister. Se også RNA Miljøvernideologi, RNB Miljøvernere og miljøorganisasjoner
1.4

versjonsdetaljer