Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JP Politikk og regjering
JPA Politisk forskning og teori
Se også QDTS Sosial og politisk filosofi
JPB Sammenlignende politikk
JPF Politiske ideologier og bevegelser
Use for: works on different parts of the political spectrum
1.4
JPH Politiske strukturer og prosesser
JPL Politiske partier
Her: politiske partiers plattformer. Brukes for bøker om et eller flere politiske partier, eller om ulike politiske plattformer og programmer. Brukes med JPF*-koder for bøker om spesifikke politiske partier
1.4
JPN Urbefolkning: forvaltning og administrasjon
Her: Sametinget
1.3 1.4
JPP Offentlig administrasjon
Se også KNV Offentlige tjenester og offentlig sektor
JPQ Statlig / nasjonal / føderal myndighet
JPR Regionalforvaltning
Her: myndigheter i et land som ikke er kommunale eller bybasert, de skal klassifiseres i JPT. Se også JPT Kommuneforvaltning
1.3
JPS Internasjonale forhold
Her: internasjonal politikk, utenrikspolitikk
1.4
JPT Kommuneforvaltning
Brukes for byregioner (f. eks. Greater London, Bay Area), byområder og andre viktige underavdelinger som bydeler
1.2 1.3
JPV Politisk kontroll og frihet
Her: politisk propaganda
JPW Politisk aktivisme
JPZ Politisk korrupsjon
Her: korrupsjon i forvaltning, regjering og offentlig sektor, korrupsjon i rettsvesen og politi, bestikkelser og korrupsjon i dagliglivet etc. Se også JKV* Kriminalitet og kriminologi og dens underkategorier
1.4

versjonsdetaljer