Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
JP Politikk og regjering
JPA Politisk forskning og teori
JPB Sammenlignende politikk
JPF Politiske ideologier
JPH Politiske strukturer og prosesser
JPL Politiske partier
JPN Urbefolkning: forvaltning og administrasjon
Her: Sametinget
1.3
JPP Offentlig administrasjon
Se også KNV Offentlige tjenester og offentlig sektor
JPQ Statlig / nasjonal / føderal myndighet
JPR Regionalforvaltning
Her: myndigheter i et land som ikke er kommunale eller bybasert, de skal klassifiseres i JPT. Se også JPT Kommuneforvaltning
1.3
JPS Internasjonale forhold
JPT Kommuneforvaltning
Brukes for byregioner (f. eks. Greater London, Bay Area), byområder og andre viktige underavdelinger som bydeler
1.2 1.3
JPV Politisk kontroll og frihet
Her: politisk propaganda
JPW Politisk aktivisme
JPZ Politisk korrupsjon
Her: korrupsjon i forvaltning, regjering og offentlig sektor, korrupsjon i rettsvesen og politi etc.
1.3

versjonsdetaljer