Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JN Pedagogikk
Her: utdanning. JN*-koder brukes for utgivelser om utdanningsfeltet som fag eller yrke, men bruk YP*-koder for læremidler for elever i grunn- og videregående skole. Se også
1.4
JNT Undervisningsmetoder
Her: kontroll i klasserommet, klasseledelse, mentorskap, coaching, timeplanlegging, veiledning
1.4
JNTC Kompetanseutvikling
Her: kompetansebasert undervisning og opplæring. Brukes for bøker som tar for seg praktiske tilnærmingsmåter til å tilegne seg kompetanse og konkrete ferdigheter innen undervisning eller opplæring
1.2 1.4
JNTP Prosjektbasert læring 1.3
JNTR Lekbasert læring
Brukes for bøker som tar for seg teorier rundt det å bruke lek og aktivitet i undervisning
1.4
JNTS Lese-, skrive- og regneopplæring
Brukes for bøker som tar for seg teorier rundt undervisning og opplæring i grunnleggende ferdigheter. Se også CJCR Språkopplæring: leseferdigheter, CJCW Språkopplæring: skriveferdigheter, JNF Undervisningsmetodikk og retningslinjer for utdanning, YPCA2 Læremidler: førstespråk/morsmål: lese og skriveferdigheter
1.4

versjonsdetaljer