Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
JN Pedagogikk
Her: utdanning
JNS Spesialundervisning
Her: spesialpedagogikk
1.3
JNSC Undervising for fysisk funksjonshemmede elever
Her: undervisning for hørsels- eller synshemmede, eller andre fysiske funksjonshemninger som krever spesialundervisning
JNSG Undervisning for elever med lærevansker
Her: undervisning for elever med dysleksi, autisme, adferdsvansker, eller andre forhold som krever spesialundervining
1.3
JNSL Undervisning for elever med adferdsvansker, sosiale eller følelsesmessige vansker 1.3
JNSP Undervisning for begavede eller talentfulle elever 1.3
JNSR Ekstraundervisning
Her: tilleggsundervisning for elever / studenter som ikke har oppnådd forventet nivå
1.3

versjonsdetaljer