Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JN Pedagogikk
Her: utdanning. JN*-koder brukes for utgivelser om utdanningsfeltet som fag eller yrke, men bruk YP*-koder for læremidler for elever i grunn- og videregående skole. Se også
1.4
JNL Skoler og førskoler
Se også VSK Yrkes- og utdanningsveiledning
1.3
JNLA Førskoler og barnehager
Her: barnehagepedagogikk
JNLB Barneskoler og ungdomsskoler
Her: grunnskolen
JNLC Videregående skoler
Class here: senior and high schools
JNLP Privatskoler og privatundervisning
JNLR Religiøse skoler
JNLV Friluftsskoler / -utdanning
Brukes for organisert opplæring som foregår i friluft
1.3

versjonsdetaljer