Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
JN Pedagogikk
Her: utdanning
JNF Undervisningsmetodikk og retningslinjer for utdanning
Her: didaktikk; læringsmetoder for leseopplæring og tallforståelse etc.; retningslinjer for strømming etc.
1.2
JNFC Studentrådgivning / elevrådgivning
Her: sjelesorg, studentvelferd, fravær, skulking, disiplin etc.
1.2 1.3
JNFK Undervisningsmetodikk og utdanningspolitikk: inkluderende utdanning
Brukes for både det å utforme metodikk og politikk, og det å praktisk bruke/utføre disse
1.2 1.3

versjonsdetaljer