Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
JN Pedagogikk
Her: utdanning
JNA Pedagogisk filosofi og teori 1.1
JNB Pedagogisk historie
Her: spesifikke skolers historie, høgskolers og universiteters historie, samt generell historie
JNC Pedagogisk psykologi
JND Utdanningssystemer og -strukturer
Her: spørsmål om utvelgelse, opptak, inspeksjoner, styresett etc.
JNE Sosialpedagogikk
Brukes for bøker om sosialpedagogikk for høyere utdanning
1.3
JNF Undervisningsmetodikk og retningslinjer for utdanning
Her: didaktikk; læringsmetoder for leseopplæring og tallforståelse etc.; retningslinjer for strømming etc.
1.2
JNG Pass av små barn
Use for: works aimed at professionals dealing with childcare or general works on subject. Se også JNLA Førskoler og barnehager
1.3
JNH Hjemmeundervisning
JNK Skoleadministrasjon og -organisering
Her: problem med mobbing, skulking og disiplin
1.3
JNL Skoler og førskoler
Se også VSK Yrkes- og utdanningsveiledning
1.3
JNM Høyere utdanning
Her: all høyere utdanning; utdanning ved høgskole og universitet. Se også VSK Yrkes- og utdanningsveiledning
JNP Voksenundervisning, videreutdanning
Se også VSL Lese- og skriveopplæring for voksne: guider og håndbøker, VSN Matematikk for voksne: guider og håndbøker
JNQ Åpen læring, fjernundervisning
JNR Karriereveiledning
JNS Spesialundervisning
Her: spesialpedagogikk
1.3
JNT Undervisningsmetoder
Her: kontroll i klasserommet, mentorskap, timeplanlegging
1.3
JNU Undervisning i et spesifikt fag
Tildel også kode for faget som det blir undervist ved å bruke YP*-koder der det er hensiktsmessig
JNV Undervisningsutstyr og teknologi, dataassistert læring
Class here: media technology in classroom
1.3
JNW Utenomfaglige aktiviteter
Her: ekskursjoner, skoleturer, sports- og samfunnsaktiviteter, arrangementer, opptredener etc.; også aktiviteter etter skoletid, SFO
1.3
JNZ Studie- og læringsferdigheter

versjonsdetaljer