Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JK Sosiale tjenester og velferd, kriminologi
JKV Kriminalitet og kriminologi
Se også DNXC Historier fra virkeligheten: forbrytelser
JKVC Årsaker til og forebygging av kriminalitet
Her: overvåking, tiltak mot terrorisme, hvordan beskytte befolkningen mot kriminalitet, politikk om fagområdet, teorier rundt sosial kontroll
1.4
JKVF Kriminaletterforskning
JKVG Narkotikahandel og -smugling
JKVJ Gatekriminalitet
Her: overfall, lommetyveri, vandalisme, våpenkriminalitet
1.3
JKVK Økonomisk kriminalitet / hvitsnippforbrytelser
Her: økonomiske forbrytelser, svindel, underslag, bestikkelser, korrupsjon etc.
1.3
JKVM Organisert kriminalitet
Her: mafia, kriminelle gjenger, piratvirksomhet
1.3
JKVN Voldskriminalitet
Her: mord, drap, kidnapping, tortur, overfall, æresdrap, voldtekt, seksualisert vold etc. Brukes for utgivelser som tar for seg ulike aspekter ved voldskriminalitet. Brukes med DNXC*-koder for journalistiske beskrivelser av faktiske hendelser
1.4
JKVP Fengselsvitenskap og straff
Her: fengsler, straffeanstalter; straffesystemer og -teorier. Se også JWXR Krigsfanger
JKVQ Lovbrytere
JKVS Prøvetidsordninger
JKVV Viktimologi og ofre for kriminalitet
Her: offerets rettigheter. Se også DNXR Historier fra virkeligheten: mishandling, overgrep og urettferdighet
1.3

versjonsdetaljer