Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap 1.4
JK Sosiale tjenester og velferd, kriminologi
JKV Kriminalitet og kriminologi
Se også DNXC Historier fra virkeligheten: forbrytelser
JKVC Årsaker til og forebygging av kriminalitet 1.4
JKVF Kriminaletterforskning
JKVG Narkotikahandel og -smugling
JKVJ Gatekriminalitet
Her: overfall, lommetyveri, vandalisme, våpenkriminalitet
1.3
JKVK Økonomisk kriminaltet / hvitsnippforbrytelser
Her: økonomiske forbrytelser, svindel, underslag, bestikkelser, korrupsjon etc.
1.3
JKVM Organisert kriminalitet
Her: mafia, kriminelle gjenger, piratvirksomhet
1.3
JKVN Violent crimes
Class here: murder, unlawful killings, kidnapping, torture, assault, honour crimes, rape and crimes of sexual violence, etc. Use for: works that examine different aspects of different types of violent crime. Use with: DNXC* codes for journalistic style accounts of actual violent crimes
1.4
JKVP Fengselsvitenskap og straff
Her: fengsler, straffeanstalter; straffesystemer og -teorier. Se også JWXR Krigsfanger
JKVQ Lovbrytere
JKVS Prøvetidsordninger
JKVV Viktimologi og ofre for kriminalitet
Her: offerets rettigheter. Se også DNXR Historier fra virkeligheten: mishandling, overgrep og urettferdighet
1.3

versjonsdetaljer