Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JK Sosiale tjenester og velferd, kriminologi
JKS Sosiale tjenester og sosial velferd
JKSB Sosiale velferdsordninger
JKSF Adopsjon og fosterhjem
JKSG Eldreomsorg
Her: vold mot og mishandling av eldre, omsorgssvikt, aldershjem og sykehjem. Brukes for sosial- og helsetjenester for eldre, politikk, yrker og roller i eldreomsorg
1.4
JKSL Omsorgs- og helsetjenester for personer med spesielle behov
Her: omsorgstjenester for personer med fysiske funksjonshemminger, enten synlige eller usynlige, personer med fysiske eller sensoriske svekkelser, personer med nevroutviklingsforstyrrelser. Brukes for tematikk rundt omsorgstjenester, politikk og yrker og roller som hører til dette fagområdet. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig
1.4
JKSM Psykisk helsevern
Brukes for tematikk rundt omsorgstjenester, politikk og yrker og roller som hører til dette fagområdet. Brukes med kvalifikatorer fra 5PM* der det er hensiktsmessig. Se også MBPK Psykisk helsetjeneste, VFJQ Takle psykiske problemer
1.4
JKSN Sosialarbeid
JKSR Nødhjelp og bistand
Her: utgivelser om utviklingshjelp og bistandsprogrammer, humanitær hjelp, katastrofehjelp. Brukes for hjelp og programmer innenlands og utenlands, både for kortsiktige og langsiktige hjelpeprogrammer etc.
1.4
JKSW Nødetater og redningstjenester

versjonsdetaljer