Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JH Sosiologi og antropologi
Bruk JH*-koder for lærebøker eller akademiske verk. Brukes sammen med andre J*-koder som indikerer et spesifikt emne der det er hensiktsmessig
JHB Sosiologi
Se også LAQ Lov og samfunn, rettssosiologi, MBS Helsesosiologi
JHBA Sosialteori
JHBC Sosial forskning og statistikk
Se også GPS Forskningsmetoder
JHBD Befolkning og demografi
JHBK Sosiologi: familie og relasjoner
Brukes for bøker om familiestrukturer, relasjoner innen familien, vennskap, relasjonspsykologi, sosial kontroll eller konformitet og ensretting innen grupper eller familier etc. Se også JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekter, VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
1.4
JHBL Sosiologi: arbeid og arbeidskraft
Her: sysselsettingssosiologi / arbeidsløshet
1.3
JHBS Sosiologi: sport og fritid
JHBZ Sosiologi: døden
Se også VFJX Takle død og sorg

versjonsdetaljer