Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBS Sosiale grupper
JBSA Sosiale klasser
JBSC Bygdesamfunn
JBSD Bysamfunn
JBSF Kjønnsstudier og kjønnsgrupper
JBSJ Samfunnsfaglige studier: homofili / LHBT
Her: studier rundt seksuelt mangfold. Brukes med 5PS*-koder der det er hensiktsmessig. Se også JBSF3 Kjønnsgrupper: transkjønnhet, transseksuelle, interseksuelle
1.3
JBSL Etniske studier
Tildel også 5PB*-koder der det er hensiktsmessig
JBSP Aldersgrupper og generasjoner 1.2
JBSR Sosiale grupper: religiøse grupper og samfunn
Tildel også 5PG*-koder og QR*-koder der det er hensiktsmessig
JBSW Sosiale grupper: alternative livsstiler
JBSX Hemmelige samfunn
Her: frimureri. Se også QRY* Alternative trossystemer og dens underkategorier, FHQ Okkulte thrillere
JBSY Sosiale grupper: klubber og samfunn
Her: frivillige foreninger eller «selvvalgt samhørighet», hvordan og hvorfor folk asosierer seg med spesifikke grupper

versjonsdetaljer