Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBS Sosiale grupper og identiteter
Bruk alle JBS*-koder med andre koder for å angi spesielle temaer, som f.eks. JBFA for diskriminering, NHTB for sosialhistorie, FX* for romaner og kvalifikator for interesse der det er hensiktsmessig
1.4
JBSA Sosiale klasser
Her: sosial lagdeling, klassekonflikter, klasseforskjeller, sosioøkonomiske grupper. Brukes for bøker som tar for seg klassespørsmål, en bestemt klasse og dens karakteristika og kjennetegn, samhandling på tvers av ulike samfunnslag, oppfatninger om og fordommer mot ulike klasser
1.4
JBSC Bygdesamfunn
Her: små bosetninger og personer som bor på landsbygda, områder som er delvis landlige, isolerte samfunn
1.4
JBSD Bysamfunn
Her: indre by, drabantbyer, byboere, forsteder. Brukes for bøker om bymessige eller delvis bymessige bosetninger
1.4
JBSF Kjønnsstudier og kjønnsgrupper
Brukes for bøker som tar for seg kjønnsroller eller kjønnsidentitet, kjønn basert på et individs forplantningssystem og andre sekundære kjønnskarakteristika, inkludert interseksualitet
1.4
JBSJ Samfunnsfaglige studier: homofile / lesbiske / LHBT
Her: homofili, studier rundt seksuelt mangfold. Brukes med andre koder, f.eks. JBFA for homofobi eller diskriminering eller NHTB for historie og 5PS*-koder der det er hensiktsmessig. Se også JBSF3 Kjønnsstudier: transpersoner og kjønnsinkongruens
1.4
JBSL Etniske studier
Brukes med andre emnekoder for tverrfaglige utgivelser og kvalifikator(er) for sted og 5PB*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JBSP Aldersgrupper og generasjoner
Brukes for bøker som tar for seg forskjellige generasjoner, emner og problemer knyttet til de ulike generasjonene eller forholdet mellom dem, generasjonskonflikter og -forskjeller etc.
1.4
JBSR Sosiale grupper: religiøse grupper og samfunn
Tildel også 5PG*-koder og QR*-koder der det er hensiktsmessig
JBSW Sosiale grupper: alternative livsstiler
Brukes for livsstiler som skiller seg fra de som regnes som konvensjonelle eller ‘mainstream’ og som oppfattes som å være utenfor de kulturelle normene. Se også
1.4
JBSX Hemmelige samfunn
Her: frimureri. Se også QRY* Alternative trossystemer og dens underkategorier, FHQ Okkulte thrillere
JBSY Sosiale grupper: klubber og samfunn
Her: frivillige foreninger eller «selvvalgt samhørighet», hvordan og hvorfor folk assosierer seg med spesifikke grupper

versjonsdetaljer