Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap 1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBF Sosiale og etiske spørsmål
Se også PDR Vitenskapens og teknologiens påvirkning på samfunnet, RNT Sosiale konsekvenser av miljøproblemer, QDTQ Etikk og moralfilosofi
JBFK Vold og mishandling i samfunnet
Her: voldskriminalitet, tortur, æresdrap. Se også JKV Kriminalitet og kriminologi
1.4
JBFK1 Barnemishandling
Fysisk, seksuell og psykologisk mishandling av barn. Her: incest
1.4
JBFK2 Seksuell mishandling og trakassering
Her: seksualisert vold, voldtekt, overfall
1.3
JBFK3 Vold i nære relasjoner
Her: vold i hjemmet, familievold
1.4
JBFK4 Mobbing og trakassering
Her: trolling i sosiale medier, digital mobbing
1.3 1.4

versjonsdetaljer