Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBF Sosiale og etiske spørsmål
Se også PDR Vitenskapens og teknologiens påvirkning på samfunnet, QDTQ Etikk og moralfilosofi, RNT Sosiale konsekvenser av miljøproblemer
JBFK Vold og mishandling i samfunnet
Her: mishandling eller omsorgssvikt, vold på grunn av kulturelle tradisjoner, vold mot grupper eller individer, institusjonell vold, voldskriminalitet etc. Brukes for bøker om oppfattelsen av vold og usikkerhet i samfunnet, samt bøker om faktisk vold, misbruk og omsorgssvikt. Se også JKV Kriminalitet og kriminologi
1.4
JBFK1 Barnemishandling
Fysisk, seksuell og psykologisk mishandling av barn. Her: incest
1.4
JBFK2 Seksuell mishandling og trakassering
Her: seksualisert vold, voldtekt, overfall. Se også JKVN Voldskriminalitet
1.3
JBFK3 Vold i nære relasjoner
Her: vold i hjemmet, familievold, partnervold, tvang, psykologisk manipulasjon og mottiltak. Se også
1.4
JBFK4 Mobbing og trakassering
Her: trolling i sosiale medier, digital mobbing, trusler, tvang, forfølgelse og truende oppførsel. Brukes med JBCT*-koder når tematikken er knyttet til ulike typer medier, KNXC eller KJMV2 for trakassering på arbeidsplassen
1.3 1.4

versjonsdetaljer