Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBF Sosiale og etiske spørsmål
Se også PDR Vitenskapens og teknologiens påvirkning på samfunnet, QDTQ Etikk og moralfilosofi, RNT Sosiale konsekvenser av miljøproblemer
JBFA Sosial diskriminering og likestilling
Brukes for bøker om ulike typer diskriminering, om likestilling mangel på dette, om fordommer ut fra personers identitet og også om tiltak som gjøres for å adressere dette, som politikk for å bygge opp under mangfold og inkludering, positiv diskriminering, bøker om ubevisst partiskhet. Brukes med andre JB*-kategorier eller andre emnekoder og kvalifikatorer for å spesifisere ulike typer av diskriminering, dvs. med JBSF*-koder for sexisme eller diskriminering på grunn av kjønn, QRAM9 pluss 5PG*-koder for diskriminering på grunn av religion, JBSJ pluss 5PS*-koder for diskriminering på grunn av seksuell legning etc.
1.4
JBFA1 Rasisme og rasediskriminering
Her: institusjonell rasisme, xenofobi. Brukes for bøker om diskriminering og fordommer basert på hudfarge eller etnisk opphav, eller fordommer som går på at noen er fra et annet land eller utenfor din egen krets, samt tiltak som gjøres for å adressere rasisme
1.4

versjonsdetaljer