Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBF Sosiale og etiske spørsmål
Se også PDR Vitenskapens og teknologiens påvirkning på samfunnet, QDTQ Etikk og moralfilosofi, RNT Sosiale konsekvenser av miljøproblemer
JBFA Sosial diskriminering og likestilling
Brukes for bøker om ulike typer diskriminering, om likestilling mangel på dette, om fordommer ut fra personers identitet og også om tiltak som gjøres for å adressere dette, som politikk for å bygge opp under mangfold og inkludering, positiv diskriminering, bøker om ubevisst partiskhet. Brukes med andre JB*-kategorier eller andre emnekoder og kvalifikatorer for å spesifisere ulike typer av diskriminering, dvs. med JBSF*-koder for sexisme eller diskriminering på grunn av kjønn, QRAM9 pluss 5PG*-koder for diskriminering på grunn av religion, JBSJ pluss 5PS*-koder for diskriminering på grunn av seksuell legning etc.
1.4
JBFB Integrering 1.3
JBFC Fattigdom og utrygghet
Brukes for bøker om matutdeling, arbeidsledighet eller arbeidsforhold når disse er knyttet til fattigdom, prekariatet, økonomisk usikkerhet, undersysselsetting, kaotisk livsstil, feilernæring som følge av fattigdom, fattigdom selv om man har arbeid etc.
1.4
JBFD Boligspørsmål og hjemløshet
Her: hjemløse, husløse, tiltak som gjøres for å skaffe boliger, kostnader knyttet til det å skaffe seg bolig, mangel på steder å bo etc.
1.4
JBFF Sosiale konsekvenser av katastrofer
Her: sykdommer, hungersnød, feilernæring, folkevandringer som følge av katastrofer etc. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig. Se også RNR Naturkatastrofer
1.4
JBFG Flyktninger og politisk asyl
Her: asylsøkere, asyl. Brukes med andre koder som for eksempel JBFA for diskriminering, JBFD for boligspørsmål, NHTB for sosialhistorie, FX for romaner etc.
1.4
JBFH Migrasjon, immigrasjon og emigrasjon
Brukes for bøker om diasporaer, eksil, nybyggere eller migranter, eller andre emner knyttet til migrasjon. Brukes med andre koder som for eksempel JBFA for diskriminering, JBFD for boligspørsmål, NHTB for sosialhistorie, FX for romaner etc.
1.4
JBFJ Menneskehandel
Her: tvangsarbeid, moderne slaveri, barnearbeid, tvungen prostitusjon. Se også NHTS Slaveri og avskaffelse av slaveri
1.3
JBFK Vold og mishandling i samfunnet
Her: mishandling eller omsorgssvikt, vold på grunn av kulturelle tradisjoner, vold mot grupper eller individer, institusjonell vold, voldskriminalitet etc. Brukes for bøker om oppfattelsen av vold og usikkerhet i samfunnet, samt bøker om faktisk vold, misbruk og omsorgssvikt. Se også JKV Kriminalitet og kriminologi
1.4
JBFL Kontroll, personvern og sikkerhet
Brukes for personvern, bruk av data, myndighetenes og store selskapers rolle, sikkerhet, anti-terrorisme, individets rettigheter satt opp mot statens rettigheter, overvåkning, offentlig sikkerhet, sosial kontroll og tvang. Se også JPV Politisk kontroll og frihet
1.4
JBFM Funksjonshemning: sosiale aspekter
Brukes for bøker som tar for seg sosiale hindringer en person med funksjonshemminger kan møte, måten samfunnet behandler funksjonshemmede personer på, hvilken innvirkning politikken har etc. Brukes med 5PM*-kvalifikatorer der det er hensiktsmessig og andre emnekoder som for eksempel JBFA for diskriminering, JBFD for boligspørsmål, JKS* for velferd, NHTB for sosialhistorie, FX for romaner etc.
1.4
JBFN Helse, sykdom og avhengighet: sosiale aspekter
Brukes for bøker om den innvirkning helsepolitikk har eller ulike sykdommer eller avhengighet; oppførsel eller relasjoner i tilknytning til ulike typer avhengighet, sykdommer eller helsespørsmål. Brukes med MBP for å indikere sosiale aspekter ved helsesystemer.
1.4
JBFQ Sosial mobilitet
JBFS Konsumerisme
Her: forbrukersamfunn, samspillet mellom forbrukeren og samfunnet/markedet i en kapitalistisk markedsøkonomi
JBFU Dyr og samfunn
Her: dyrerettigheter, viviseksjon, jakt, dyrevelferd, bruk av dyr som mat, ressurser, råvarer, menneskets innvirkning på dyrenes verden, handel med dyr etc., behandlet som et problem
1.4
JBFV Etiske spørsmål
Brukes med andre kategorier for bøker som behandler et tema fra en etisk synsvinkel. Se også PSAD Bioetikk, QDTQ Etikk og moralfilosofi
1.4
JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekter
Her: generelle bøker om sex og samfunn, pornografi og sexindustrien, sexarbeid og prostitusjon. Se også JMU Psykologi: seksuell adferd, VFVC Sex og seksualitet
1.3
JBFX Sosiale holdninger
Her: politisk korrekthet. Brukes for bøker om sosiale, politiske og moralske holdninger i samfunnet. Brukes med andre kategorier for holdninger om spesielle temaer eller grupper
1.4
JBFZ Fremtidsprognoser, fremtidsstudier

versjonsdetaljer