Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBF Sosiale og etiske spørsmål
Se også PDR Vitenskapens og teknologiens påvirkning på samfunnet, RNT Sosiale konsekvenser av miljøproblemer, QDTQ Etikk og moralfilosofi
JBFA Sosial diskriminering og likestilling
Her: rasisme, fremmedfrykt, kjønnsdiskriminering, homofobi, islamofobi, antisemittisme etc. Brukes for både problemer med ulikhet og diskriminering og tiltak for å løse disse problemene, slik som positiv diskriminering
1.3
JBFB Integrering 1.3
JBFC Fattigdom og utrygghet
Her: matutdeling, arbeidsledighet eller arbeidsforhold når disse er knyttet til fattigdom
1.3
JBFD Boligspørsmål og hjemløshet
JBFF Sosiale konsekvenser av katastrofer
Her: hungersnød, feilernæring, folkevandringer som følge av katastrofer etc. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig. Se også RNR Naturkatastrofer
1.3
JBFG Flyktninger og politisk asyl
JBFH Migrasjon, immigrasjon og emigrasjon
Her: diaspora
1.3
JBFJ Menneskehandel
Her: tvangsarbeid, moderne slaveri, barnearbeid, tvungen prostitusjon. Se også NHTS Slaveri og avskaffelse av slaveri
1.3
JBFK Vold og mishandling i samfunnet
Her: voldskriminalitet, tortur, æresdrap. Se også JKV Kriminalitet og kriminologi
1.3
JBFM Funksjonshemning: sosiale aspekter
Her: sosiale aspekter ved psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede
JBFN Helse, sykdom og avhengighet: sosiale aspekter
Brukes med MBP for å indikere sosiale aspekter ved helsesystemer. Her: rusmisbruk; narkomani, alkoholisme
1.2
JBFQ Sosial mobilitet
JBFS Konsumerisme
Her: forbrukersamfunn, samspillet mellom forbrukeren og samfunnet/markedet i en kapitalistisk markedsøkonomi
JBFU Dyr og samfunn
Her: dyrerettigheter, viviseksjon, jakt, etc. behandlet som et problem
JBFV Etiske spørsmål
Se også QDTQ Etikk og moralfilosofi, PSAD Bioetikk
1.1
JBFW Sex og seksualitet: sosiale aspekter
Her: generelle bøker om sex og samfunn, pornografi og sexindustrien, sexsarbeid og prostitusjon. Se også VFVC Sex og seksualitet, JMU Psykologi: seksuell adferd
1.3
JBFX Sosiale holdninger
Her: politisk korrekthet
JBFZ Fremtidsprognoser, fremtidsstudier

versjonsdetaljer