Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBC Kultur- og medievitenskap
JBCT Medievitenskap
Se også GTC Kommunikasjonsstudier
JBCT1 Medievitenskap: internett, digitale medier og samfunn
Brukes for alle aspekter av nettbaserte, digitale og sosiale medier, inkludert blogging, tvitring, påvirkere, spredning av korrekt og falsk informasjon, vaner og oppførsel i tilknytning til digitale medier. Se også ATN Internett og digitale medier: kunst og forestillinger
1.4
JBCT2 Medievitenskap: TV og samfunn
Brukes for bøker som handler både om tradisjonelle og nye måter å konsumere underholdning på skjerm på, inkludert strømming og on demand-tjenester, hvilken innvirkning dette har på kultur, populærkultur etc.
1.4
JBCT3 Medievitenskap: reklame og samfunn
JBCT4 Medievitenskap: journalistikk
Se også KNTP Forlagsbransje og journalistikk
1.2
JBCT5 Desinformasjon og feilinformasjon
Her: propaganda, falske nyheter. Brukes for målbevisst bruk av falsk eller feil informasjon, manipulasjon av tanker og handlinger ved bruk av informasjon, spredning av villedende og ikke-faktabasert informasjon. Brukes med JBCT1 for bøker om digitale plattformers rolle
1.4

versjonsdetaljer