Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
J Samfunn og samfunnsvitenskap
Bruk J*-koder både for akademiske utgivelser og noen utgivelser for allmennmarkedet, men se også V*-koder for praktisk tilnærming til mange emner. Alle J*-koder kan kombineres med andre emnekategorier og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig. Bruk de J*-kodene som er mest passende, siden mange samfunnsfaglige emner er brede og kan ha mange alternative termer eller navn. Se også
1.4
JB Samfunn og kultur
Bruk JB*-koder for både generelle og akademiske bøker. Brukes med JH*-koder der det er hensiktsmessig. Se også VFV* Familie og relasjoner og dens underkategorier
JBC Kultur- og medievitenskap
JBCC Kulturstudier
Her: sammenlignende kulturstudier, studier av kulturell identitet, kulturarv og samtidskultur i samfunnet. Brukes med kvalifikatorer for sted, språk eller 5P* for å spesifisere region(er) eller land, språkgrupper eller grupper av personer. Se også
1.4
JBCC1 Populærkultur
JBCC2 Materiell kultur
Brukes for tverrfaglig behandling av forholdet mellom mennesker og deres eiendeler, gjenstander og objekters rolle i samfunnet, objekters framstilling, historie, bevaring og fortolkning
1.3
JBCC3 Kulturstudier: mote og samfunn
Her: framstilling av skjønnhet eller kroppsbilde i kulturen, mote i ulike kulturer eller samfunn. Brukes med NHTB for historisk synsvinkel eller AKT*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JBCC4 Kulturstudier: mat og samfunn
Brukes for bøker som tar for seg tradisjoner, skikker, ritualer, seremonier, tabuer knyttet til mat og drikke i ulike kulturer, og mat og drikke som immateriell kulturarv. Brukes med NHTB for historisk synsvinkel og med WB*-koder der det er hensiktsmessig
1.4
JBCC6 Kulturstudier: skikker og tradisjoner
Her: tradisjonelle ritualer og seremonier, kulturelle tabuer og overtro, oppførsel, verdier og normer slik disse er definert av samfunnet, institusjonene, tradisjonene og kultursynet. Se også JBGB Folklore, myter og legender
1.2 1.4
JBCC7 Tverrkulturelle studier og emner
Her: tverrkulturelle møter, utveksling og kulturkonflikter. Brukes for bøker som tar for seg møter mellom ulike kulturer, inkludert konflikter, negative eller positive utvekslinger, både på et personlig og et samfunnsmessig nivå. Brukes med NH*-koder for historiske emner
1.4
JBCC8 Kulturpolitikk og -debatter
Brukes for aktuelle debatter, politikk, ideer, og kontroverser rundt kulturen og kulturarvens rolle i samfunnet
1.4
JBCC9 Idéhistorie
Brukes for bøker som ser på hvordan idéer har blitt uttrykt, bevart og endret over tid. Brukes med andre J*- eller QD*-koder der det er hensiktsmessig
1.4

versjonsdetaljer