Thema emnekategorier 1.3

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
GT Tverrfaglige studier
GTM Regionale studier
Brukes for tverrfaglige arbeider som dekker en rekke temaer innenfor et definert område; tildel alltid geografiske kvalifikatorer. Se også RGL Regionalgeografi

versjonsdetaljer