Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GT Tverrfaglige studier
GTB Historiske studier (hovedsakelig samfunnsvitenskap og humaniora)
For historiske studier som konsentrerer seg om fagfelt som ikke omfattes av det engelske begrepet «science» (jf. vitenskapshistorie), men som omfattes av det tyske begrepet «Wissenschaft» (dvs. alle typer akademiske studier). Se også PDA Vitenskapsfilosofi, PDX Vitenskapshistorie
1.1

versjonsdetaljer