Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GT Tverrfaglige studier
GTB Historiske studier (hovedsakelig samfunnsvitenskap og humaniora)
For historiske studier som konsentrerer seg om fagfelt som ikke omfattes av det engelske begrepet «science» (jf. vitenskapshistorie), men som omfattes av det tyske begrepet «Wissenschaft» (dvs. alle typer akademiske studier). Se også PDA Vitenskapsfilosofi, PDX Vitenskapshistorie
1.1
GTC Kommunikasjonsstudier
Brukes for lærebøker innen kommunikasjon og for verk som dekker en rekke aspekter ved kommunikasjon - språklige, sosiale, industrielle, teknologiske etc. Se også JBCT* Medievitenskap og dens underkategorier
GTD Semiotikk / semiologi
Se også CFA Språkfilosofi
GTK Kognitive studier
Brukes for tverrfaglig arbeid. Se også QDTM Bevissthetsfilosofi, JM* Psykologi og dens underkategorier, MKJ Nevrologi og klinisk nevrofysiologi, PSAN Nevrovitenskap, UYQ* Kunstig intelligens og dens underkategorier, UXJ Dataprogram for pedagogikk, psykologi, sosiologi og samfunnsfag
1.1
GTM Regionale / internasjonale studier
Brukes for tverrfaglige arbeider som dekker en rekke temaer innenfor et definert geografisk eller lingvistisk område. Brukes med kvalifikatorer for sted og språk der det er hensiktsmessig. Se også RGL Regionalgeografi
1.4
GTP Utviklingsstudier
Se også KCM Utviklingsøkonomi og vekstøkonomier
GTQ Globalisering
GTT Flagg, emblemer, symboler, logoer
Se også NHTG Genealogi, heraldikk og navnehistorie
GTU Fredsstudier og konfliktløsning
Se også JWLP Fredsbevarende operasjoner
GTV Institusjoner og akademiske miljø
Se også JPSN Internasjonale institusjoner
GTZ Generelle studier og generell kunnskap
Brukes for tverrfaglig materiale kurs rettet mot studieforberedende opplæring eller etterutdanning. Brukes med 4CN*, 4CP* eller 4TN* for tester. Se også WDKX Spørrebøker, YPWL Læremidler: studier / studieteknikk
1.4

versjonsdetaljer