Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner
Bruk G*-koder både for akademiske utgivelser og utgivelser for allmennmarkedet. IKKE BRUK koden ‘G’ aleine, men velg spesifikke kategorier fra G*. Alle G*-koder kan brukes sammen med andre emnekoder og kvalifikatorer der det er hensiktsmessig
1.4
GP Forskning og informasjon
GPH Datavitenskap og -analyse
Her: datavisualisering og informasjonsgrafikk, store datasett, stordata. Brukes for tverrfaglige bøker om bruken av data. Brukes med andre emnekoder der det er hensiktsmessig. Se også UN* Databaser og dens underkategorier, UX* Anvendt databehandling og dens underkategorier, UYZF Informasjonsvisualisering
1.4

versjonsdetaljer