Thema emnekategorier 1.4

Tidligere versjoner av Thema er fortsatt tilgjengelig 1.3 1.2 1.1 1.0.

Bla i gjennom Thema emnekategoriene eller søk etter et spesifikt emne i hierarkiet.

Se søketips lenger ned.

Kode Tekst Add Mod ?
G Referanse, informasjon og tverrfaglige emner 1.4
GP Forskning og informasjon
GPF Informasjonsteori
GPFC Kybernetikk og systemteori
Her: styring av og stabiliteten til systemer, entropi

versjonsdetaljer